Freestyle Soccer 2018-01-30T17:34:35+00:00

Project Description

Freestyle Soccer

Maarten van Luit, Nederlands Kampioen Freestyle Soccer.
Hij moedigt jong en oud aan om op zoek te gaan naar eigen kwaliteiten en
talenten. Hij zet zich hierbij in voor de ontwikkeling van het individu en sociale
gerechtigheid in binnen- en buitenland. Om nieuwe inspiratie op te doen en tot
steun te zijn waar nodig, komt hij in contact met mensen uit allerlei culturen
met diverse achtergronden. Maarten kiest er bewust voor om anders te willen
zijn. Om dit te bereiken moet je niet alleen spreken vanuit je voeten, maar
vanuit je dagelijks doen en laten.